Pandora Emm XX

f.1994

e.Lane Court  u.Porto Levante
ue. Take a Reef
 Äg. Micke Ridderstad och Magnus Norling.
Pandora kom till oss hösten 2003,
sin största merit är 18e plats i OS och 4a i lag. Pandora är en känslig häst som krävde tålamod av sin ryttare,
har ett hjärta av guld och är nu pensionär.